преглед

на търг

2140-2173

Търг 2140-2173 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 66

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ела

Дървесина (м³): Едра: 5353, Средна: 53, Дребна: 53

Дърва (м³): За огрев: 664, ОЗМ: 646

Общо: 6769м³

Начална цена: 53.00 лв.

Стъпка: 64463 лв.

Гаранция: 2 лв.

Първа дата: 05.01.2017, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг