преглед

на търг

2140-2169

Търг 2140-2169 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 56, Средна: 70, Дребна: 65

Дърва (м³): За огрев: 234, ОЗМ: 17

Общо: 442м³

Начална цена: 15600.00 лв.

Стъпка: 450 лв.

Гаранция: 468 лв.

Първа дата: 05.01.2017, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ