преглед

на търг

3500-2165

Търг 3500-2165 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 424, Средна: 4242, Дребна: 2331

Дърва (м³): За огрев: 424, ОЗМ: 42

Общо: 7463м³

Начална цена: 134562.00 лв.

Стъпка: 1200 лв.

Гаранция: 30949 лв.

Първа дата: 05.01.2017, 09:15

Втора дата: 08.01.2017, 09:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ