преглед

на търг

3900-2164

Търг 3900-2164 - ДГС БЕЛОГРАДЧИК

Обект No. 1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 21, Средна: 234, Дребна: 221

Дърва (м³): За огрев: 234, ОЗМ: 123

Общо: 833м³

Начална цена: 123467.00 лв.

Стъпка: 2600 лв.

Гаранция: 3704 лв.

Първа дата: 04.01.2017, 09:15

Втора дата: 07.01.2017, 09:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг