преглед

на търг

5520-2160

Търг 5520-2160 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 0401

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бъла

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 1087, ОЗМ: 0

Общо: 1088м³

Начална цена: 21000.00 лв.

Стъпка: 2100 лв.

Гаранция: 1050 лв.

Първа дата: 21.12.2016, 10:00

Втора дата: 26.12.2016, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор