преглед

на търг

3700-2159

Търг 3700-2159 - ДГС ВИДИН

Обект No. 16025

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: робзд

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 14, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 99, ОЗМ: 0

Общо: 119м³

Начална цена: 10000.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 500 лв.

Първа дата: 19.12.2016, 11:30

Втора дата: 22.12.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор