преглед

на търг

3000-2158

Търг 3000-2158 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 00001

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесина (м³): Едра: 2233, Средна: 122, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 3131, ОЗМ: 3132

Общо: 8640м³

Начална цена: 4234.00 лв.

Стъпка: 23 лв.

Гаранция: 1905 лв.

Първа дата: 28.12.2016, 12:00

Втора дата: 03.01.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ