преглед

на търг

3000-2157

Търг 3000-2157 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 16002

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: срела, дкдр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 12, ОЗМ: 0

Общо: 12м³

Начална цена: 2000.00 лв.

Стъпка: 90 лв.

Гаранция: 100 лв.

Първа дата: 16.12.2016, 12:30

Втора дата: 22.12.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор