преглед

на търг

3000-2157

Търг 3000-2157 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 16003

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: дри, кочб, ггай, рун, жл, люц, векд

Дървесина (м³): Едра: 100, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 100м³

Начална цена: 500000.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 25000 лв.

Първа дата: 16.12.2016, 12:15

Втора дата: 22.12.2016, 12:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор