преглед

на търг

3600-2156

Търг 3600-2156 - ДГС ЛОМ

Обект No. 16789

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: мсек

Дървесина (м³): Едра: 1005, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1, ОЗМ: 0

Общо: 1006м³

Начална цена: 200.00 лв.

Стъпка: 5 лв.

Гаранция: 10 лв.

Първа дата: 13.12.2016, 10:30

Втора дата: 16.12.2016, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор