преглед

на търг

5641-2155

Търг 5641-2155 - ДЛС РУСАЛКА

Обект No. 16401

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: аркип

Дървесина (м³): Едра: 1, Средна: 54, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 1421, ОЗМ: 1

Общо: 1479м³

Начална цена: 50000.00 лв.

Стъпка: 2500 лв.

Гаранция: 2500 лв.

Първа дата: 12.12.2016, 10:00

Втора дата: 16.12.2016, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор