преглед

на търг

5672-2154

Търг 5672-2154 - ДГС БОРИМА

Обект No. 1045

Тръжна процедура с явно наддаване

Възлагане на услугата добив на дървесина

Дървесен вид: мбрз

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 45, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 54, ОЗМ: 74

Общо: 178м³

Начална цена: 81000.00 лв.

Стъпка: 80000 лв.

Гаранция: 810 лв.

Първа дата: 28.11.2016, 09:30

Втора дата: 01.12.2016, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ