преглед

на търг

2140-2150

Търг 2140-2150 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 1212

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 23, Средна: 23, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 32, ОЗМ: 32

Общо: 133м³

Начална цена: 2345.00 лв.

Стъпка: 34 лв.

Гаранция: 774 лв.

Първа дата: 25.11.2016, 12:00

Втора дата: 30.11.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ