преглед

на търг

5520-2097

Търг 5520-2097 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1616

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: см, ела, дгл

Дървесина (м³): Едра: 500, Средна: 60, Дребна: 45

Дърва (м³): За огрев: 13, ОЗМ: 0

Общо: 618м³

Начална цена: 25000.00 лв.

Стъпка: 1250 лв.

Гаранция: 1250 лв.

Първа дата: 14.09.2016, 11:45

Втора дата: 20.09.2016, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ