преглед

на търг

3000-2095

Търг 3000-2095 - ДГС ВРАЦА

Обект No. 1560-10

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, ела, лб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 10, Дребна: 112

Дърва (м³): За огрев: 45, ОЗМ: 36

Общо: 203м³

Начална цена: 5000.33 лв.

Стъпка: 150 лв.

Гаранция: 150 лв.

Първа дата: 13.09.2016, 13:15

Втора дата: 19.09.2016, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване