преглед

на търг

2140-2094

Търг 2140-2094 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 4321

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 15, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 15, ОЗМ: 15

Общо: 75м³

Начална цена: 10000.33 лв.

Стъпка: 333 лв.

Гаранция: 500 лв.

Първа дата: 12.09.2016, 14:45

Втора дата: 15.09.2016, 14:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор