преглед

на търг

3500-2093

Търг 3500-2093 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 1234

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 10, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 10, ОЗМ: 15

Общо: 65м³

Начална цена: 4545.33 лв.

Стъпка: 233 лв.

Гаранция: 227 лв.

Първа дата: 19.08.2016, 10:15

Втора дата: 23.08.2016, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг