преглед

на търг

2140-2092

Търг 2140-2092 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 1234

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 30, Средна: 30, Дребна: 30

Дърва (м³): За огрев: 30, ОЗМ: 30

Общо: 150м³

Начална цена: 31000.69 лв.

Стъпка: 1200 лв.

Гаранция: 1550 лв.

Първа дата: 19.08.2016, 10:00

Втора дата: 22.08.2016, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг