преглед

на търг

3900-2091

Търг 3900-2091 - ДГС БЕЛОГРАДЧИК

Обект No. 1501

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 15, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 15, ОЗМ: 15

Общо: 75м³

Начална цена: 10000.10 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 500 лв.

Първа дата: 16.08.2016, 16:00

Втора дата: 22.08.2016, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване