преглед

на търг

9700-2317

Търг 9700-2317 - ДГС Шумен

Обект No. 34243

Дата на публикуване: 22.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 67, Средна: 534, Дребна: 4234

Дърва (м³): За огрев: 878, ОЗМ: 98

Общо: 5811м³

Начална цена: 5000.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 100 лв.

Първа дата: 26.02.2021, 11:00

Приложени документи: