преглед

на търг

9700-2279

Търг 9700-2279 - СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Обект No. 1-1-2019

Дата на публикуване: 08.10.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 1, Средна: 1, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 1, ОЗМ: 1

Общо: 5м³

Начална цена: 1.00 лв.

Стъпка: 1 лв.

Гаранция: 11000 лв.

Първа дата: 26.10.2018, 10:00

Приложени документи: