преглед

на търг

9870-2262

Търг 9870-2262 - ДГС Върбица

Обект No. 7-1-2018

Дата на публикуване: 03.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 63, Средна: 32, Дребна: 186

Дърва (м³): За огрев: 1270, ОЗМ: 0

Общо: 1551м³

Начална цена: 10965.86 лв.

Стъпка: 219 лв.

Гаранция: 548 лв.

Първа дата: 03.05.2018, 11:30

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

03.05.2018

Проекто-договор

03.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.05.2018