преглед

на търг

9700-2235

Търг 9700-2235 - СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Обект No. 10-1-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 40, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 60, ОЗМ: 0

Общо: 100м³

Начална цена: 6000.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 300 лв.

Първа дата: 20.07.2017, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: