преглед

на търг

9700-2234

Търг 9700-2234 - СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Обект No. 14-1-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 50.62, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 60, ОЗМ: 0

Общо: 110.62м³

Начална цена: 6600.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 330 лв.

Първа дата: 20.07.2017, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: