преглед

на търг

9700-2233

Търг 9700-2233 - ДГС Шумен

Обект No. 9-11-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: кб

Дървесина (м³): Едра: 20, Средна: 125, Дребна: 25

Дърва (м³): За огрев: 250, ОЗМ: 33

Общо: 453м³

Начална цена: 50000.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 2500 лв.

Първа дата: 19.07.2017, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: