преглед

на търг

9870-2232

Търг 9870-2232 - ДГС Върбица

Обект No. 7-1-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 20, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 50, ОЗМ: 10

Общо: 80м³

Начална цена: 40000.00 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 2000 лв.

Първа дата: 19.07.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ