преглед

на търг

9000-2231

Търг 9000-2231 - ДГС Варна

Обект No. 1-1-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 10, Средна: 10, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 10, ОЗМ: 10

Общо: 50м³

Начална цена: 10.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 1 лв.

Първа дата: 07.07.2017, 09:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: