преглед

на търг

7700-2215

Търг 7700-2215 - ДГС Търговище

Обект No. 2004-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 65, Дребна: 45

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 110м³

Начална цена: 36258.69 лв.

Стъпка: 680 лв.

Гаранция: 1813 лв.

Първа дата: 21.04.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг