преглед

на търг

9600-2153

Търг 9600-2153 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 14-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 14, Средна: 30, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 243, ОЗМ: 0

Общо: 288м³

Начална цена: 19628.00 лв.

Стъпка: 140 лв.

Гаранция: 981 лв.

Първа дата: 25.11.2016, 11:00

Втора дата: 02.12.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: