преглед

на търг

7700-2151

Търг 7700-2151 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 11218-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 55, Средна: 10, Дребна: 282

Дърва (м³): За огрев: 13, ОЗМ: 0

Общо: 360м³

Начална цена: 8969.89 лв.

Стъпка: 272 лв.

Гаранция: 448 лв.

Първа дата: 21.11.2016, 16:00

Втора дата: 25.11.2016, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор