преглед

на търг

9170-2126

Търг 9170-2126 - ДГС Суворово

Обект No. 12-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 10, Средна: 5, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 150, ОЗМ: 0

Общо: 167м³

Начална цена: 15000.00 лв.

Стъпка: 150 лв.

Гаранция: 225000 лв.

Първа дата: 14.11.2016, 16:15

Втора дата: 20.11.2016, 16:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг