преглед

на търг

9700-2110

Търг 9700-2110 - ДГС Шумен

Обект No. 11218-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 55, Средна: 10, Дребна: 282

Дърва (м³): За огрев: 63, ОЗМ: 36

Общо: 446м³

Начална цена: 8969.89 лв.

Стъпка: 272 лв.

Гаранция: 448 лв.

Първа дата: 21.10.2016, 17:15

Втора дата: 26.10.2016, 17:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор