преглед

на търг

2440-2068

Търг 2440-2068 - ДГС ЗЕМЕН

Обект No. 9874

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 23, Средна: 34, Дребна: 56

Дърва (м³): За огрев: 12, ОЗМ: 56

Общо: 181м³

Начална цена: 56783.00 лв.

Стъпка: 450 лв.

Гаранция: 5678 лв.

Първа дата: 09.06.2016, 14:15

Втора дата: 13.06.2016, 14:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ