преглед

на търг

2630-2062

Търг 2630-2062 - ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР

Обект No. 1233

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: см, чб, бм

Дървесина (м³): Едра: 12, Средна: 17, Дребна: 123

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 152м³

Начална цена: 12244.00 лв.

Стъпка: 612 лв.

Гаранция: 612 лв.

Първа дата: 09.06.2016, 14:30

Втора дата: 14.06.2016, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор