преглед

на търг

2180-2051

Търг 2180-2051 - ДГС ЕТРОПОЛЕ

Обект No. 14203-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Дървесен вид: чм

Дървесина (м³): Едра: 23, Средна: 37, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 13

Общо: 85м³

Начална цена: 9876.00 лв.

Стъпка: 494 лв.

Гаранция: 494 лв.

Първа дата: 08.04.2016, 10:30

Втора дата: 11.04.2016, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг