преглед

на търг

2050-2040

Търг 2050-2040 - ДГС ИХТИМАН

Обект No. 1602

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здб, бл, дб

Дървесина (м³): Едра: 54, Средна: 331, Дребна: 31

Дърва (м³): За огрев: 440, ОЗМ: 2

Общо: 858м³

Начална цена: 42423.00 лв.

Стъпка: 2100 лв.

Гаранция: 4242 лв.

Първа дата: 01.04.2016, 12:00

Втора дата: 04.04.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ