преглед

на търг

2780-2307

Търг 2780-2307 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1805

Дата на публикуване: 06.02.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 88, Средна: 147, Дребна: 25

Дърва (м³): За огрев: 38, ОЗМ: 28

Общо: 326м³

Начална цена: 16501.00 лв.

Стъпка: 165 лв.

Гаранция: 825 лв.

Първа дата: 08.02.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.02.2020

Документация за провеждане на търг

06.02.2020

Проекто-договор

06.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.02.2020