преглед

на търг

2041-2303

Търг 2041-2303 - ДГС КОСТЕНЕЦ

Обект No. 2950-3839

Дата на публикуване: 24.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 56, Средна: 23, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 678, ОЗМ: 0

Общо: 757м³

Начална цена: 12345.00 лв.

Стъпка: 130 лв.

Гаранция: 524 лв.

Първа дата: 26.02.2020, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.01.2020

Документация за провеждане на търг

24.01.2020

Проекто-договор

24.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.01.2020