преглед

на търг

2050-2299

Търг 2050-2299 - ДГС ИХТИМАН

Обект No. 1225

Дата на публикуване: 05.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 100

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 100м³

Начална цена: 10000.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 1000 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 14:30

Приложени документи: