преглед

на търг

2900-2296

Търг 2900-2296 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 1222

Дата на публикуване: 01.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 123

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 123м³

Начална цена: 1233.00 лв.

Стъпка: 123 лв.

Гаранция: 234 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 14:20

Приложени документи: