преглед

на търг

4470-2290

Търг 4470-2290 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 34134

Дата на публикуване: 07.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 978, Средна: 8678, Дребна: 547

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 10203м³

Начална цена: 676878.00 лв.

Стъпка: 878 лв.

Гаранция: 9978 лв.

Първа дата: 07.03.2019, 11:15

Приложени документи: