преглед

на търг

2360-2288

Търг 2360-2288 - ДГС БРЕЗНИК

Обект No. 98-00-13

Дата на публикуване: 11.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 500, Средна: 56, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 579м³

Начална цена: 66789.99 лв.

Стъпка: 657 лв.

Гаранция: 3000 лв.

Първа дата: 21.01.2019, 11:15

Втора дата: 25.01.2019, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.12.2018