преглед

на търг

2830-2254

Търг 2830-2254 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 3322

Дата на публикуване: 08.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 122, Средна: 123, Дребна: 124

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 369м³

Начална цена: 123345.89 лв.

Стъпка: 556 лв.

Гаранция: 6167 лв.

Първа дата: 19.02.2018, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.02.2018