преглед

на търг

1090-2032

Търг 1090-2032 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 1584-26

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: смрад

Дървесина (м³): Едра: 12, Средна: 20, Дребна: 200

Дърва (м³): За огрев: 25, ОЗМ: 20

Общо: 277м³

Начална цена: 25438.00 лв.

Стъпка: 2100 лв.

Гаранция: 2544 лв.

Първа дата: 29.03.2016, 15:00

Втора дата: 01.04.2016, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор