преглед

на търг

2782-2228

Търг 2782-2228 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 3105-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм, чм

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 65, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 56, ОЗМ: 0

Общо: 121м³

Начална цена: 57529.59 лв.

Стъпка: 575 лв.

Гаранция: 2876 лв.

Първа дата: 31.05.2017, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване