преглед

на търг

4600-2117

Търг 4600-2117 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 16078-С

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 100, Средна: 50, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 50, ОЗМ: 50

Общо: 270м³

Начална цена: 5347.26 лв.

Стъпка: 53 лв.

Гаранция: 267 лв.

Първа дата: 11.04.2017, 09:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Допълнителен документ