преглед

на търг

2630-2202

Търг 2630-2202 - ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР

Обект No. 1708

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм, чм

Дървесина (м³): Едра: 11, Средна: 100, Дребна: 32.33

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 143.33м³

Начална цена: 32323.69 лв.

Стъпка: 232 лв.

Гаранция: 3232 лв.

Първа дата: 08.03.2017, 17:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ