преглед

на търг

2700-2200

Търг 2700-2200 - ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Обект No. 2802

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бм

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 3, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 3, ОЗМ: 3

Общо: 15м³

Начална цена: 1111.00 лв.

Стъпка: 450 лв.

Гаранция: 56 лв.

Първа дата: 01.03.2017, 14:00

Приложени документи: