преглед

на търг

1090-2001

Търг 1090-2001 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 1584-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чм, мсек

Дървесина (м³): Едра: 6, Средна: 19, Дребна: 173

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 20

Общо: 218м³

Начална цена: 22432.00 лв.

Стъпка: 2000 лв.

Гаранция: 1122 лв.

Първа дата: 18.03.2016, 14:00

Втора дата: 21.03.2016, 14:00

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ