преглед

на търг

2440-2109

Търг 2440-2109 - ДГС ЗЕМЕН

Обект No. 1123

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб, бм

Дървесина (м³): Едра: 30, Средна: 25, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 70м³

Начална цена: 31000.69 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 1550 лв.

Първа дата: 30.09.2016, 12:00

Втора дата: 05.10.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор